Masten

Produktlinien

Material Length Weight

CM305

  • Stainless-steel pipe 1.5 OD, IPS
  • Short Leg Kit: Stainless-steel tubing 1.5 OD
  • Long Leg Kit: Stainless-steel tubing 1.5 OD
119 cm (47 in.) 6.4 kg (14 lb)